-

Ribes - Herukat

Ribes 'Herkkuherukka' 3 mietoa lajiketta yhdessä

Ribes c. 'Jostaberry' Herukkakarviainen

Ribes nigrum 'Big Ben' mustaherukka

Ribes nigrum 'Hedda' mustaherukka

Ribes nigrum 'Marski' mustaherukka

Ribes nigrum 'Melalahti' mustaherukka

Ribes nigrum 'Mikael' mustaherukka

Ribes nigrum 'Mortti' mustaherukka

Ribes nigrum 'Pohjan Jätti' mustaherukka

Ribes nigrum 'Storklas' mustaherukka

Ribes nigrum 'Venny' viherherukka

Ribes nigrum 'Vilma' viherherukka