Ajankohtaista

-

TAIMIEN OSTOTURVAEHDOT, Järvenpään pihapalvelu

Näitä ehtoja noudattamalla puutarhamyymälämme takaa istutettaville taimille varman kasvuunlähdön.

Mikäli kasvuunlähtö epäonnistuu oikeista istutus- ja hoitotoimenpiteistä huolimatta, myyjäliike antaa uuden taimen menehtyneen tilalle. Mikäli samaa lajiketta ei ole saatavilla, voi ostaja saada korvauksen jollakin toisella hyväksymällään samanhintaisella taimella.

Takuu koskee aikaisin keväällä ostettuja puuvartisia taimia, joiden silmut eivät ole vielä puhjenneet, eivätkä lehdet ole vielä alkaneet kasvaa , ja  jotka on käsitelty ja istutettu, sekä suojattu oikein kyseessä olevan kasvin kasvuvaatimusten mukaisesti. Kasvuunlähtötakuu on voimassa 14 vuorokautta myyntitapahtumasta/toimituspäivästä, tai erillisen sopimuksen mukaan silmujen puhkeamiseen/lehdistön alkavaan kehittymiseen saakka. Muunlainen kasvuunlähtötakuusopimus tehdään asiakaskohtaisesti erikseen.

Sopimuksen alaisia taimia lukuunottamatta ostetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatio/virheilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ostopäivästä.

Takuu ei korvaa talven, tuhoeläinten, epäsuotuisan kasvupaikan tai muiden ulkopuolisten tekijöiden taimille aiheuttamia vahinkoja.

Syksyn alennusmyynnistä tai poistopisteestä ostetuilla taimilla ei ole kasvuunlähtötakuuta.

Takuuta ei anneta myöskään taimille, jotka on istutettu menestymisvyöhykettään ankarammalle vyöhykkeelle, eikä myöskään taimille, joilla ei ole menestymisvyöhykettä.

Takuuta ei anneta havukasveille muutoin kuin viherrakentamisen hoitosopimuksissa.

Säilytä ostokuitti ja taimen nimilappu.

Myyjällä ja/tai viljelijällä on oikeus suorittaa istutuskohteessa tarkastuskäynti tai vaatia, että taimi tuodaan takaisin tarkastusta varten.

Älä nosta taimea maasta ennen kuin olet saanut toimintaohjeet puutarhakauppiaaltasi.

TAIMIEN VARAAMINEN JA ENNAKKOTILAUKSET:

Taimivarauksia säilytämme 10 vuorokautta varauspäivästä tai sähköpostitse/puhelimitse annetusta saapumisilmoituksesta., jollei ennakkoon ole muuta sovittu.